TES-x85U Series

Sale

$485.00

Not yet rated
TS-251B-4G

QNAP TS-251B-4G 2 Bay Diskless NAS Dual-Core 2.0 GHz 4GB RAM

On Sale

$659.00

Not yet rated
TS-431XEU-2G

QNAP TS-431XEU-2G 4 Bay Diskless NAS Alpine AL-314 Quad Core 1.7GHz CPU 2GB RAM

On Sale

$5,304.00

Not yet rated
TES-1885U-D1521-8GR

Qnap NAS TES-1885U-D1521-8GR,12+6 BAY(NO DISK),8GB,XEON-1521

$7,722.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-16GR

QNAP TES-1885U-D1531-16GR 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 16GB ECC R

$7,294.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-32G

QNAP TES-1885U-D1531-32G 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 32GB RAM, 4

$7,844.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-32GR

QNAP TES-1885U-D1531-32GR 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 32GB ECC R

$7,844.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-64G

QNAP TES-1885U-D1531-64G 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 64GB RAM, 4

$8,998.00

Not yet rated
TES-3085U-D1548-32GR

QNAP TES-3085U-D1548-32GR 24 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1548 2.0GHz, 32GB ECC R