TES-x85U Series

Sale

$1,840.00

Not yet rated
TS-677-1600-8G

QNAP TS-677-1600-8G 6-Bay Diskless NAS - AMD Ryzen 5 1600 6-Core CPU 8GB

On Sale

$2,076.00

Not yet rated
TS-877-1600-8G

QNAP TS-877-1600-8G 8-Bay Diskless NAS - AMD Ryzen 5 1600 6-Core CPU 8GB

On Sale

$2,444.00

Not yet rated
TS-877-1700-16G

QNAP TS-877-1700-16G 8-Bay Diskless NAS - AMD Ryzen 7 1700 8-Core CPU 16GB

On Sale

$2,583.00

Not yet rated
TS-1677X-1200-4G

QNAP TS-1677X-1200-4G 16-Bay Diskless NAS AMD Ryzen™ 3 1200 CPU 4GB RAM

On Sale

$5,304.00

Not yet rated
TES-1885U-D1521-8GR

Qnap NAS TES-1885U-D1521-8GR,12+6 BAY(NO DISK),8GB,XEON-1521

$7,722.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-16GR

QNAP TES-1885U-D1531-16GR 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 16GB ECC R

$7,214.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-32G

QNAP TES-1885U-D1531-32G 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 32GB RAM, 4

$8,655.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-32GR

QNAP TES-1885U-D1531-32GR 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 32GB ECC R

$7,758.00

Not yet rated
TES-1885U-D1531-64G

QNAP TES-1885U-D1531-64G 12 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1531 2.2GHz, 64GB RAM, 4

$8,825.00

Not yet rated
TES-3085U-D1548-32GR

QNAP TES-3085U-D1548-32GR 24 (+6)-Bay TurboNAS, SAS 12G, SAS/SATA 6G, Xeon D-1548 2.0GHz, 32GB ECC R